/Files/images/osv.pn…/Files/images/osv.pn…/Files/images/banner…/Files/images/ьмы1.j…

/Files/images/ banner…
ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Переведення учнів до наступного класу

Витяг з протоколу педагогічної ради про переведення від 24.05.2019 № 7

Витяг з протоколу педагогічної ради про переведення від 30.05.2019 № 8

Витяг з протоколу педагогічної ради про переведення від 07.06.2019 № 9

Витяг з протоколу педагогічної ради про переведення від 14.06.2019 № 10

Витяг з протоколу педагогічної ради про випуск зі школи учнів 11 класу від 27.06.2019 № 11

 

Порядок переведення  учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу

(затверджено наказом МОНУ від 14.07.2015 № 762)

1. Переведення учнів (крім 1-х класів) до наступного класу  здійснюється  на  підставі  результатів  підсумкового (семестрового та річного) оцінювання  та  ДПА  (для випускників  початкової  та  основної  шкіл)  згідно  з рішенням  педагогічної  ради ЗНЗ,  що  упродовж  5-ти робочих днів  з  дати  прийняття  оприлюднюється  на офіційному  веб-сайті  ЗНЗ   або  місцевого  органу  управління  освітою

2. При переведенні до наступного класу або вибутті із закладу загальної середньої освіти на учнів першого класу складається характеристика їхніх умінь і навичок, що зберігається у особовій справі учнів.

3. Випускники основної школи отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту (випускники з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою) та можуть:

1) бути переведені до наступного класу ЗНЗ;

2) взяти участь у конкурсному відборі до старшої школи закладу загальної середньої освіти (за умови його проведення) або продовжити здобувати повну загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти згідно з власним рішенням (у разі досягнення повноліття), рішенням їхніх батьків (одного із батьків) або законних представників.

4. Учні (вихованці) початкової школи, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика), а в ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин — також і з мови навчання, згідно з рішенням педагогічної ради відповідного ЗНЗ та батьків (одного із батьків) або законних представників можуть:1) бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною навчальною програмою (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень навчальних досягнень згідно з результатами річного оцінювання), що затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу;

2) бути залишені для повторного навчання у тому самому класі цього ЗНЗ;

3) продовжити навчання у спеціальних ЗНЗ.

5.  п.10. Для вирішення спірних питань, що виникають під час переведення до наступного класу або при вибутті із загальноосвітнього навчального закладу, учні (вихованці) у разі досягнення ними повноліття, їхні батьки (один із батьків) або законні представники можуть подати до комісії відповідного загальноосвітнього навчального закладу (далі – комісія) письмову заяву про оскарження рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу не пізніше п’яти робочих днів із дня оприлюднення рішення, що оскаржується.

11. Порядок діяльності, чисельність і склад комісії із спірних питань, що виникають під час переведення до наступного класу або вибуття із загальноосвітнього навчального закладу, затверджуються керівником навчального закладу відповідно до рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

12. Письмова заява про оскарження рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу розглядається комісією упродовж трьох робочих днів, починаючи із дати її надходження.

 

Склад комісії для вирішення спірних питань, що виникають під час переведення до наступного класу або при вибутті із закладу загальної середньої освіти

Голова комісії: Полєхіна О.М.. заступник директора з навчально-виховної роботи.

Члени комісії: Шевцова Н.В., голова профспілкового комітету;

                      Туркіашвілі З.А., голова ради школи (за згодою).